Marion Gottschalk
Konateľka

Marion Gottschalk, rod. Blatz, sa narodila v roku 1969 v Hanau. Po ukončení svojho bankového vzdelania študovala na Univerzite Johanna Wolfganga Goetho vo Frankfurte národné hospodárstvo a filozofiu. ...
Marion Gottschalk, rod. Blatz, sa narodila v roku 1969 v Hanau. Po ukončení svojho bankového vzdelania študovala na Univerzite Johanna Wolfganga Goetho vo Frankfurte národné hospodárstvo a filozofiu. Ako dcéra zakladateľského manželského páru Blatz bola od začiatku zahrnutá do firmy. V roku 2009 prevzala 25 % podielov a od roku 2010 je konateľkou. Je zodpovedná za oblasť financií, personálu a organizácie. Už od roku 1994 je vydatá za Eric Gottschalk.

Eric Gottschalk
Konatel'

Eric Gottschalk sa narodil v roku 1969 v Hanau. Po ukončení svojho obchodného vzdelania absolvoval vojenskú službu. Hneď potom začal so štúdiom na dnešnej Technickej vysokej škole Mittelhessen (THM) v Gießen a ukončil ho v roku 1993 ako diplomovaný podnikový ekonóm (FH). ...
Eric Gottschalk sa narodil v roku 1969 v Hanau. Po ukončení svojho obchodného vzdelania absolvoval vojenskú službu. Hneď potom začal so štúdiom na dnešnej Technickej vysokej škole Mittelhessen (THM) v Gießen a ukončil ho v roku 1993 ako diplomovaný podnikový ekonóm (FH). Jeho neskorší svokor Wilhelm Blatz získal Erica Gottschalka po jeho štúdiu pre firmu Ille. Dnes je konateľom a je zodpovedný za oblasť logistiky a za zahraničné spoločnosti. Eric Gottschalk je ženatý s Marion Gottschalk od roku 1994.

Andreas Trostmann
Konatel'

Andreas Trostmann sa narodil v roku 1971 v Hanau. Absolvoval vzdelanie ako ekonóm v medzinárodnom renomovanom veľkopodniku Hereaus v Hanau. Po skončení civilnej služby začal v roku 1994 vo firme Ille ako asistent zakladateľa Wilhelm Blatz. ...
Andreas Trostmann sa narodil v roku 1971 v Hanau. Absolvoval vzdelanie ako ekonóm v medzinárodnom renomovanom veľkopodniku Hereaus v Hanau. Po skončení civilnej služby začal v roku 1994 vo firme Ille ako asistent zakladateľa Wilhelm Blatz. Tam získal intenzívne zaškolenie v predaji a okrem toho spoznal všetky obchodné oddelenia. V roku 2010 bol spoločne s 2. generáciou menovaný za konateľa. Jeho ťažiskom je predaj.