Vždy o krok vpred ako trh

Firma Ille je inovatívna rodinná firma z Altenstadtu (Hesensko), ktorá sa posúva vysokou rýchlosťou vpred. Angažovanosť a radosť z práce je pre nás veľmi dôležitá. Firemná kultúra, ktorá sa neobmedzuje len na našich zamestnancov, ale je aktívne praktizovaná vedením spoločnosti. Náš recept na úspech: Trh určujúce špičkové produkty, hustá medzinárodná distribučná sieť ako aj montážny, dodací a údržbový servis, ktorý v celom odvetí vo flexibilite, priateľskosti a rýchlosti nemá seberovného.

Vývin obratu skupiny Ille

Presvedčili sme už veľa obchodných partnerov o našom koncepte. Vývin obratu firmy Ille posledných rokov je podložené nadšením. Nepretržitý, zdravý rast je výsledkom.
81 Mio €

Obrat
skupina Ille
2018

Nároky rastú. Ille tiež.

S 29 servisnými pobočkami v Európe a 40.000 zákazníkmi každý rok jednotne rastieme skoro o 10 %. To robí firmu Ille nielen priekopníkom ale aj vedúcou firmou na trhu v segmente hygieny. Pre nás to ale nie je dôvod na ukľudnenie. V budúcnosti vsádzame taktiež na smerodajné produkty a perfektný servis, spojený s dynamickou stratégiou rastu, ktorú nepretržite rozvíjame národnou a medzinárodnou ponukou.
 
 

Náš tím.
Naša pýcha.

Pre perfektný servis potrebujeme taktiež perfektných zamestnancov. Tí rastú s našou firmou. Sme pyšní na celý tím.